+48 22 523 41 18
Godziny otwarcia: 9:00-17:00

Z okazji 160. rocznicy urodzin pisarza rok 2017 został ogłoszony w Polsce „Rokiem Josepha Conrada”. Z tej okazji Fundacja WSPIERAM zorganizowała Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego, który odbył się w dniach 25 maja – 1 czerwca 2017 r. w moskiewskim kinie „Iluzjon”. Festiwal na przestrzeni września i października zawitał także do Kaliningradu oraz Orenburga, po czym w listopadzie powtórnie wrócił do Moskwy. Projekt stanowił ważny punkt na mapie całorocznych wydarzeń upamiętniających i propagujących twórczość oraz postać tegoż artysty.

Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego miał na celu przywrócenie pamięci, promowanie oraz poszerzenie wśród Rosjan wiedzy na temat jednego z najbardziej cenionych pisarzy na świecie. Dzieła Conrada niosą ze sobą uniwersalne przesłanie i zrozumiały wydźwięk dla czytelników w różnych zakątkach globu. Jego postać jest bliska sercom miłośników literatury nie tylko w Polsce, skąd pochodził, Anglii, gdzie tworzył, ale w całej Europie. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „Nostromo”, „Tajny agent” to tylko niektóre z tytułów wybitnego przedstawiciela literatury angielskiej, które poruszają zarówno globalne problemy cywilizacyjne, jak i jednostkowe dylematy dnia powszedniego. Dzięki uniwersalności i wieloaspektowości książki Conrada mają ponadczasowy wpływ na współczesną literaturę i pozostaną na zawsze aktualne dla swoich odbiorców.

Festiwal Josepha Conrada-Korzeniowskiego będzie platformą porozumienia oraz wymiany myśli, doświadczeń i poglądów polskich i rosyjskich literatów, filmowców, historyków, artystów oraz wszystkich uczestników projektu. Zaprezentowaliśmy dokumentalne i fabularne filmy poświęcone życiu i twórczej działalności pisarza. XIX-wieczny poeta był na Festiwalu patronem nie tylko pokazów filmowych, czy spektakli telewizyjnych, ale także paneli dyskusyjnych, wykładów, wystaw oraz koncertów.
Podczas otwarcia Festiwalu Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Moskwie, 25 maja, zaproszeni Goście mieli przyjemność wysłuchać koncert muzyki klasycznej duetu młodych muzyków rosyjskich: Andrieja Zabawnikowa i Jelizawiety Karaulowej. Formacja w pierwszej części koncertu zagrała najsłynniejsze utwory Chopina i Szymanowskiego (romantyczne klasyki). W drugiej części widzowie wysłuchali arcydzieła Paganiniego, Czajkowskiego, Brahmsa, Kreislera czy Elgara oraz muzykę filmową nawiązującą do wieku XIX, w którym żył i tworzył Joseph Conrad.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W programie Festiwalu znalazło się 12 filmów:

1. JEJ POWRÓT, reż. Witold Orzechowski, film fabularny, Polska, 1975, 63 min
2. JUTRO, reż. Dariusz Gajewski, Polska, 1990, 8 min
3. JUTRO, reż. Bogdan Hussakowski, film muzyczny, Polska, 1973, 50 min
4. SPISKOWCY, reż. Zygmunt Hübner, Polska, 1986, 107 min
5. CARACAS, reż. Anna Błaszczyk, film animowany, 2006, 9 min (12+)
6. CONRAD, reż. Tomasz Kamiński, Polska, 1994, 45 min (16+)
7. CONRAD. MISTRZ SŁOWA I ŻEGLUGI, reż. Bohdan Rączkowski, Polska, 2017, 35 min
8. POWTÓRKA Z CONRADA, reż. Filip Bajon, Polska, 1991, 46 min (16+)
9. LORD JIM, reż. Laco Adamik, spektakl telewizyjny, 2002, 83 min
10. TAJNY AGENT, reż. Krzysztof Zaleski, spektakl telewizyjny, 2005, 69 min (16+)
11. SMUGA CIENIA, reż. Andrzej Wajda, dramat psychologiczny, Polska, Wielka Brytania, 1976, 100 min (16+)
12. JA, KTÓRY MAM PODWÓJNE ŻYCIE... CZYLI DYLEMAT JOSEPHA CONRADA, reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka, 1988, 57min + 72min + 59min

Goście festiwalu:

Monika Majewska - mgr filologii rosyjskiej, mgr filologii angielskiej, autorka rozprawy doktorskiej pt. Dostojewski w utworach politycznych Conrada. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wygłaszała referaty poświęcone rosyjskim i polskim kontekstom twórczości Conrada na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainie i na Słowacji. Jej artykuły naukowe opublikowane zostały m.in. w tomach 8, 13, 19 i 22 serii "Conrad: Eastern and Western Perspectives" pod red. naukową Wiesława Krajki; seria ukazuje się nakładem Wydawnictwa UMCS Lublin w dystrybucji Columbia University Press, New York. Jest również autorką przekładów naukowych opublikowanych w tomach 1 i 2 serii "Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat" pod tą samą redakcją naukową. Współorganizatorka trzech międzynarodowych konferencji conradowskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Anna Marta Szczepan-Wojnarska, Dr hab., prof. UKSW – literaturoznawca. Książki opublikowane: Z ogniem będziesz się żenił. Doświadczenie transcendencji w życiu i twórczości Jerzego Lieberta, Universitas, Kraków 2003, Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej, Univeristas, Kraków 2008. Książki redagowane: Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, Wydawnictwo UKS W, Warszawa 2010 (z P. Mitznerem), Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania, Wydawnictwo UKS W, Warszawa 2014 oraz Afektywne historie i polityki pamięci (z E. Wichrowską, R. Sendyką i R. Nyczem), Wyd. IBL, Warszawa 2015. Zainteresowania badawcze: transkulturowy wymiar literatury, relacje międzywyznaniowe, teoria przekładu, proza Josepha Conrada, poezja XX i XXI wieku.

Monika Malessa-Drohomirecka ukończyła Studia Doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Przez wiele lat związana współpracą z redakcjami "Nowych Książek" i "Toposu". Ponadto publikowała teksty w "Midraszu", "Tygodniku Powszechnym", "Ruchu Literackim", "Zeszytach Filozoficznych". Monika Malessa-Drohomirecka jest autorką wykładów literackich poświęconych twórczości Josepha Conrada oraz innych pisarzy I połowy XX wieku. Przez pięć lat sprawowała funkcję kustosza w Ośrodku Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autorka zbioru interpretacji wybranych utworów polskiej literatury XX wieku pt. W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Obecnie czeka na druk książki Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada.

Wiktor Simakow, Dr nauk humanistycznych, krytyk literacki i dziennikarz. Pracownik Akademii Doskonalenia i Przekwalifikowania Pracowników Oświaty Federacji Rosyjskiej, nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w moskiewskiej szkole. Do niedawna – wykładowca Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie i Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Moskwie. Publikuje na portalach internetowych Afisz Daily i Forma oraz w czasopismach takich jak Gastronom, czy Discovery. Autor wykładów z serii „Wieczorne obrazy i interpretacje filmowe”.

Grzegorz Szymczak (ur. 1974), rosjoznawca, tłumacz. Autor rozprawy doktorskiej „Proza Wiktora Pielewina w kontekście rosyjskiego postmodernizmu”. W latach 2005-2016 adiunkt w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesną kulturą rosyjską, a także teorią i praktyką przekładu literackiego oraz audiowizualnego.

Wydarzenia:

DIALEKTYKA ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI W PROZIE JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO
Prelegent: Dr Monika Malessa-Drohomirecka
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 26 maja, godz. 16:00
Referat porusza kilka istotnych dla Conrada zagadnień: usytuowania człowieka w świecie, wewnętrznych sprzeczności jego natury i wyborów moralnych, jakie podejmuje. Nawiązuje także do polskiego pochodzenia pisarza, jego dramatycznych losów i złożonej tożsamości.

JOSEPH CONRAD O ROSJI I ROSJANACH
Prelegent: Dr Monika Majewska
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 26 maja, godz. 18:30
W wystąpieniu przywołane zostaną wypowiedzi Conrada na temat Rosji, ze wskazaniem na czynniki warunkujące stosunek pisarza do tego kraju, a także jego komentarze dotyczące pisarzy rosyjskich (Dostojewskiego, Tołstoja, Turgieniewa). Znajdzie się w nim również krótkie omówienie ukazania przezeń postaci Rosjan, m.in. w Jądrze ciemności i Tajnym agencie. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie powieści W oczach Zachodu – utwór ten stanowi najobszerniejszy komentarz na temat Rosji i jej mieszkańców, jaki wyszedł spod pióra pisarza.

WOLNI I ZDETERMINOWANI - BOHATEROWIE PROZY CONRADA
Prelegent: Prof. Dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska
Prowadzący: Dr Grzegorz Szymczak
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 28 maja 2017, godz. 16:00
Bohaterowie prozy Conrada oscylują w wymiarze dwóch porządków: porządku przyczynowo skutkowego (teleologicznego) i porządku deterministycznego. Niewątpliwe odnaleźć można w tym schemacie echa dyskursu współczesnej mu epoki, niemniej porządek teleologiczny wielokrotnie ulega dyskredytacji, czy są to „wielkie plany” Kurtza w Jądrze ciemności, „lepsze czasy” mające nadejść po rewolucji na Costaguanie (Nostromo), interesy Axela Heysta (Zwycięstwo), czy wreszcie osobisty rozwój Winnie Verloc (Tajny agent). Myślenie przyczynowo skutkowe jako plan działania okazuje się być myśleniem nieracjonalnym, skoro nieustannie bezbronnym wobec przypadkowości zdarzeń. Natomiast zdeterminowanie może stanowić szansę na wydobycie swej jednostkowej tożsamości wobec tego, czego zmienić ona nie może. Według Bertranda Russella, Conrad reprezentuje w swojej prozie tradycję upatrującą źródeł dyscypliny w osobistej, wewnętrznej decyzji, postanowieniu, natomiast gardzi zarówno brakiem dyscypliny, jak i jej narzucaniem z zewnątrz. Tylko ta wewnętrzna decyzja sprawia, że dyscyplina staje się narzędziem samodoskonalenia i drogą wolności.

SMUGA CIENIA JOSEPHA CONRADA W INTERPRETACJI ANDRZEJA WAJDY
Prelegent: Dr Viktor Simakov
Prowadzący: Artur Zaborski, dziennikarz
Miejsce: Kino „Iluzjon”, Moskwa
Data: 29 maja 2017, godz. 18:00
Smuga cienia to obraz nietypowy spośród filmów Andrzeja Wajdy. Scenariusz powstał w oparciu o morskie opowieści Josepha Conrada. Wajda wykorzystał bliskie sobie tematy – tożsamości młodego człowieka, formowanie charakteru, pokonywanie przeciwności losu, samopoznanie. Reżyser koncentrując się na jednym bohaterze tworzy film oparty na dialogu wewnętrznym, introspekcji i subiektywnym widzeniu samego siebie.

POLSKIE KORZENIE I EWOLUCJA POGLĄDÓW JOSEPHA CONRADA
Prelegent: Dr Daniel Fogel
Miejsce: Biblioteka Literatury Zagranicznej
Data: 11 grudnia, godz. 18:30

KREATYWNOŚĆ JOSEPHA CONRADA: W POSZUKIWANIU NOWEGO CZŁOWIEKA
Prelegent: Prof. VM Tolmachev
Miejsce: Biblioteka Literatury Zagranicznej
Data: 12 grudnia, godz. 18:00

POLSKI ROMANTYZM W TWÓRCZOŚCI JOSEPHA CONRADA
Prelegent: Dr Karol Samsel
Miejsce: Kino Iluzjon
Data: 12 grudnia, godz. 19:00


STRONA FESTIWALU