+48 22 523 41 18
Godziny otwarcia: 9:00-17:00

Fundacja Wspieram

Misją Fundacji WSPIERAM jest krzewienie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego zarówno w kraju jak i za granicą. Poza tym promujemy również rosyjską kinematografię w Polsce. Obecnie pracujemy nad nowymi ogólnopolskimi projektami, których nadrzędną funkcją jest edukacja. Chociaż naszymi wieloletnimi działaniami są festiwale filmowe, odbiorcami których są cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający za granicą, realizujemy także projekty o tematyce historycznej i społecznej m.in. „Kaszuby”, „Ginące zawody” i „Historia w polskim filmie”. Podczas wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń wspieramy ideę wolontariatu, motywując lokalnych mieszkańców do aktywności społecznej.